Liperin Itäinen Vesiosuuskunta                                           TIEDOTE                                                    2

Mattisenlahdentie 102F

83140  PUROMÄKI                                                            3.4.2014

______________________________________________________________________________

 

 

Arvoisa kyläläinen/vesiosuuskunnan jäsen,

 

PAINEVIEMÄRIPROJEKTI PÄHKINÄNKUORESSA

 

Olemme saaneet vesiosuuskunnalle sysäyksen valtiontuen sekä Liperin kunnan avustuksen muodossa tulevaa paineviemäriprojektia varten. Liperin Kunnan  ja valtiontuki tulisi yhteismäärältään olemaan noin 45% toteutuneista kustannuksista.

 

Pääsääntöisesti jokaiselle kiinteistölle tulee kiinteistökohtainen paineviemäripumppaamo. Paineviemärisopimus sisältää seuraavia asioita:

 

-       runkopaineviemärin ja johdot kiinteistökohtaiselle pumppaamolle.

-       Lining- paineviemäripumppaamo (2,5 metriä korkea/n. 80 cm halkaisija)

-       Jung- repijäpumppu (teholtaan 0,9 kw – 2,6 kw)

-       tunnistinanturat 2 kpl (repijäpumppua/hälytinlaitteistoa varten)

-       kiinteistön vanhaan viemärijärjestelmään liittämistyöt sekä materiaalit (mm. putkistot, liitimet, asennushiekat, Finnfoam:it)

-       ohjausyksikkö repijäpumppua varten

-       mahdollinen puuston poisto paineviemärilinjoilta

-       paineviemäripumppaamon ohjauskeskuksen sähkötyöt

-       talojohtojen ja pumppaamon ympäristön tasaus konetyönä, ei nurmikon kylvöä

-     kolmivaihevirtakaapeli repijäpumpulta kiinteistöön

 

Kiinteistökohtainen paineviemärisopimus ei sisällä seuraavia asioita:

 

-       sähkötyöt kiinteistön/rakennuksen sisäpuolella (kotitalousvähennysoikeus)

-kiinteistön omistaja voi itse järjestää

-osuuskunta tarvittaessa kilpailuttaa sähkötyötä suorittavan yrityksen palvelut ja tarjoaa jäsenilleen, laskun maksaa jäsen

                                            -     sähkökaapelin asennus- ja kaivutyö pumppaamolta kiinteistölle    

-       vanhojen kaivojen tyhjennys (osuuskunta kilpailuttaa ja palvelun saa osuuskunnalta tarvittaessa, laskun maksaa jäsen)

-       vanhojen kaivojen täyttäminen hiekalla (osuuskunta kilpailuttaa ja palvelun saa osuuskunnalta tarvittaessa, laskun maksaa jäsen)

-       liitostyötä vanhaan viemärijärjestelmään (osuuskunta kilpailuttaa ja palvelun saa osuuskunnalta tarvittaessa, laskun maksaa jäsen)

 

Liittymismaksu                    7.000 € - 9.000€ (riippuen osallistuja määrästä/viemärilinjojen pituudesta/urakkakilpailutuksen lopputuloksesta)

 

Maksuaika                           Hinnan voi maksaa yhdessä, kahdessa tai kolmessa erässä. Ensimmäinen lasku tulee kiinteistön omistajalle toukokuussa 2014. Seuraavat laskut noin 4 kk välein.

 

Projektiaikataulu                  Mikäli mukaan saadaan tarvittava määrä liittyjiä/toteutettava viemärilinja, viemäröinti-investointi toteutetaan. Urakoitsija aloittaa viimeistään 7.5.2014.

 

Liittyminen                          Lisätietoja antaa ja liittyjäsopimukset paineviemärijärjestelmään hoitaa Petri Honkanen puh. 0400-219 991, Matti Partanen puh.045-162 4111

                                            PYYDÄMME OTTAMAAN PIKAISESTI YHTEYTTÄ, MIKÄLI HALUATTE LIITTYÄ PAINEVIEMÄRIJÄRJESTELMÄÄN.

 

Muut tiedot                          Pumppaamojen huollosta vastaa vesiosuuskunta. Viemäriin kuulumattomien esineiden aiheuttamista kustannuksista vastaa kuitenkin aina liittyjä.

                                           

 

                                            AURINKOISTA KEVÄTTÄ,

 

                                            LIPERIN ITÄINEN VESIOSUUSKUNTA